Portfolio znamená původně desky na spisy nebo listiny. V přeneseném smyslu může portfolio znamenat sestavu nebo paletu například různých produktů téhož výrobce ( firmy ) nebo individuálního autora, umělce, tedy výrobní portfolio. Stejně tak designérské portfolio a výtvarné portfolio. Portfoliem mohou být také flatpak balíčky linux software platformy.