Flatpak

Flatpak je vyvíjen nezávislou komunitou složenou z přispěvatelů, dobrovolníků a podpůrných organizací. Skutečný upstream open source projekt, který se věnuje poskytování technologií a služeb, které mohou využívat všichni, a to bez možnosti uzamčení dodavatele. Flatpak má silné vazby na další projekty svobodného softwaru, včetně projektu Freedesktop. Veškerý kód je volně dostupný bez nutnosti souhlasu přispěvatele. Dobrovolníci a přispívající organizace jsou vítáni jako rovnocenní partneři.