Podmínky použití

Klienti si mohou produkt vždy vyzkoušet a otestovat. Z tohoto důvodu neposkytuji žádné finanční náhrady. Podle mého osobního uvážení však mohou být za zvláštních okolností učiněny výjimky. Tam, kde vám jako administrátorům vysvětlím vaše open source software, hardware, firmware. Technologii, se kterou se sami osobně setkáte. Kindly subscribe předplatné model etického kodexu.