Osobní data

Kindly Software se zavázal chránit návštěvníky online. Zásadou, že osobní údaje, jako je vaše jméno nebo e-mailová adresa, jsou soukromé a důvěrné. Vámi poskytnuté osobní údaje budou uloženy na bezpečném místě přístupném pouze pověřenému správci, který za ně nese plnou odpovědnost. Jsou používány pouze pro účely, pro které tyto informace poskytnete. Primární zásadou je, nikdy nespravedlivě prodávat, pronajímat ani distribuovat e-mailové, soukromé nebo osobní adresy jakékoli jiné společnosti nebo organizace za jakýmkoli účelem. Nebudeme vás bombardovat ani nevyžádanými e-maily. Přihlásit se můžete pomocí Subscribe.